Biến đổi cuộc sống thông qua giáo dục

Chúng tôi hiểu sức mạnh của giáo dục để cải thiện sinh kế của những người nhận được nó. Tuy nhiên, việc tiếp cận giáo dục vẫn không đồng đều nhất. Tại Vantage, chúng tôi đã tìm kiếm những đối tác mạnh mẽ, nơi chúng tôi có thể tối đa hóa nỗ lực của mình để xây dựng một thế giới công bằng hơn cho mọi người, vì vậy không ai bị bỏ lại phía sau.

ESG

Vantage hỗ trợ UNHCR

Vantage đã công bố quyên góp 100.000 USD cho Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) để hỗ trợ bảo vệ và tái định cư của người tị nạn và người dân ở Úc.

ESG

Trao quyền cho các nhà lãnh đạo ngày mai

Vantage Đối tác với Đại học Quốc tế Stamford (STIU) để trao quyền cho các nhà tương lai của Thái Lan thông qua giáo dục tài chính.

ESG