Important Information

You are visiting the international Vantage Markets website, distinct from the website operated by Vantage Global Prime LLP
( www.vantagemarkets.co.uk ) which is regulated by the Financial Conduct Authority ("FCA").

This website is managed by Vantage Markets' international entities, and it's important to emphasise that they are not subject to regulation by the FCA in the UK. Therefore, you must understand that you will not have the FCA’s protection when investing through this website – for example:

 • You will not be guaranteed Negative Balance Protection
 • You will not be protected by FCA’s leverage restrictions
 • You will not have the right to settle disputes via the Financial Ombudsman Service (FOS)
 • You will not be protected by Financial Services Compensation Scheme (FSCS)
 • Any monies deposited will not be afforded the protection required under the FCA Client Assets Sourcebook. The level of protection for your funds will be determined by the regulations of the relevant local regulator.

If you would like to proceed and visit this website, you acknowledge and confirm the following:

 • 1.The website is owned by Vantage Markets' international entities and not by Vantage Global Prime LLP, which is regulated by the FCA.
 • 2.Vantage Global Limited, or any of the Vantage Markets international entities, are neither based in the UK nor licensed by the FCA.
 • 3.You are accessing the website at your own initiative and have not been solicited by Vantage Global Limited in any way.
 • 4.Investing through this website does not grant you the protections provided by the FCA.
 • 5.Should you choose to invest through this website or with any of the international Vantage Markets entities, you will be subject to the rules and regulations of the relevant international regulatory authorities, not the FCA.

Vantage wants to make it clear that we are duly licensed and authorised to offer the services and financial derivative products listed on our website. Individuals accessing this website and registering a trading account do so entirely of their own volition and without prior solicitation.

By confirming your decision to proceed with entering the website, you hereby affirm that this decision was solely initiated by you, and no solicitation has been made by any Vantage entity.

I confirm my intention to proceed and enter this website Please direct me to the website operated by Vantage Global Prime LLP, regulated by the FCA in the United Kingdom

By providing your email and proceeding to create an account on this website, you acknowledge that you will be opening an account with Vantage Global Limited, regulated by the Vanuatu Financial Services Commission (VFSC), and not the UK Financial Conduct Authority (FCA).

  Please tick all to proceed

 • Please tick the checkbox to proceed
 • Please tick the checkbox to proceed
Proceed Please direct me to website operated by Vantage Global Prime LLP, regulated by the FCA in the United Kingdom.

×

Bạn đang mua hay bán chỉ số?

Giao dịch chỉ số ngay >
Dài hay ngắn trên các chỉ số?

vi

View More
Language
SEARCH
 • TẤT CẢ
  GIAO DỊCH
  NỀN TẢNG
  Học Viện
  Phân Tích
  KHUYẾN MÃI
  VỀ CHÚNG TÔI
 • Search
Keywords
 • Forex
 • Vantage Rewards
 • Phí giao dịch
 • facebook
 • instagram
 • twitter
 • linkedin
 • youtube
 • telegram

Giải quyết tranh chấp

Giải quyết tranh chấp

Vantage cam kết cung cấp dịch vụ tuyệt vời cho khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi xem các nhận xét, đề xuất và mối quan tâm của khách hàng của chúng tôi về tầm quan trọng tối đa.

Trong trường hợp không thể bạn không hài lòng với dịch vụ do Vantage cung cấp, vui lòng liên hệ với hỗ trợ khách hàng của chúng tôi càng sớm càng tốt tại +442080363883 hoặc qua email tại Khiếu [email protected].

Nếu bạn có tranh chấp giao dịch, bạn có thể gửi một cuộc điều tra thương mại bằng cách hoàn thành cuộc điều tra thương mại tại đây. Trong nỗ lực giải quyết kịp thời các yêu cầu thương mại, tất cả các tranh chấp giao dịch phải được ghi lại nhanh nhất có thể sau khi vấn đề giao dịch đã xảy ra.

Khi giao dịch đã được xem xét kỹ lưỡng, bạn sẽ được liên hệ với một lời giải thích đầy đủ về những gì đã xảy ra trong (các) thương mại đã được báo cáo để điều tra.

Để giúp chúng tôi điều tra và giải quyết khiếu nại của bạn càng nhanh càng tốt và với sự bất tiện tối thiểu cho bạn, vui lòng đảm bảo bạn cung cấp cho chúng tôi càng nhiều thông tin càng tốt, bao gồm:

1. Tên của bạn, ngày sinh và địa chỉ

2. Số tài khoản giao dịch của bạn và số đơn đặt hàng

3. Một mô tả rõ ràng về khiếu nại của bạn

4. Chi tiết về những gì bạn muốn chúng tôi làm để đặt nó đúng

5. Bản sao của bất kỳ tài liệu liên quan nào, chẳng hạn như thư, ảnh chụp màn hình, báo cáo giao dịch, v.v.

6. Một số điện thoại ban ngày nơi chúng tôi có thể liên hệ với bạn

Ủy ban tài chính và quỹ bồi thường

Vantage là một thành viên của Ủy ban Tài chính, một tổ chức giải quyết tranh chấp bên ngoài độc lập, chuyên giải quyết các tranh chấp và khiếu nại cho thị trường Forex. Ủy ban tài chính cũng cung cấp bảo vệ bổ sung cho các nhà giao dịch thông qua Quỹ bồi thường, hoạt động như một bảo hiểm cho các khách hàng của các thành viên.

Trong trường hợp có tranh chấp chưa được giải quyết với Vantage, khách hàng có thể giới thiệu khiếu nại đến Ủy ban Tài chính theo Thỏa thuận khách hàng. Quỹ bồi thường bao gồm các phán quyết được ban hành bởi Ủy ban Tài chính lên tới € 20.000 mỗi khách hàng (Điều khoản & Điều kiện được áp dụng).

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo trang web của Ủy ban Tài chính (https://financialcommission.org/) và thỏa thuận khách hàng của chúng tôi.