Important Information

You are visiting the international Vantage Markets website, distinct from the website operated by Vantage Global Prime LLP
( www.vantagemarkets.co.uk ) which is regulated by the Financial Conduct Authority ("FCA").

This website is managed by Vantage Markets' international entities, and it's important to emphasise that they are not subject to regulation by the FCA in the UK. Therefore, you must understand that you will not have the FCA’s protection when investing through this website – for example:

 • You will not be guaranteed Negative Balance Protection
 • You will not be protected by FCA’s leverage restrictions
 • You will not have the right to settle disputes via the Financial Ombudsman Service (FOS)
 • You will not be protected by Financial Services Compensation Scheme (FSCS)
 • Any monies deposited will not be afforded the protection required under the FCA Client Assets Sourcebook. The level of protection for your funds will be determined by the regulations of the relevant local regulator.

If you would like to proceed and visit this website, you acknowledge and confirm the following:

 • 1.The website is owned by Vantage Markets' international entities and not by Vantage Global Prime LLP, which is regulated by the FCA.
 • 2.Vantage Global Limited, or any of the Vantage Markets international entities, are neither based in the UK nor licensed by the FCA.
 • 3.You are accessing the website at your own initiative and have not been solicited by Vantage Global Limited in any way.
 • 4.Investing through this website does not grant you the protections provided by the FCA.
 • 5.Should you choose to invest through this website or with any of the international Vantage Markets entities, you will be subject to the rules and regulations of the relevant international regulatory authorities, not the FCA.

Vantage wants to make it clear that we are duly licensed and authorised to offer the services and financial derivative products listed on our website. Individuals accessing this website and registering a trading account do so entirely of their own volition and without prior solicitation.

By confirming your decision to proceed with entering the website, you hereby affirm that this decision was solely initiated by you, and no solicitation has been made by any Vantage entity.

I confirm my intention to proceed and enter this website Please direct me to the website operated by Vantage Global Prime LLP, regulated by the FCA in the United Kingdom

By providing your email and proceeding to create an account on this website, you acknowledge that you will be opening an account with Vantage Global Limited, regulated by the Vanuatu Financial Services Commission (VFSC), and not the UK Financial Conduct Authority (FCA).

  Please tick all to proceed

 • Please tick the checkbox to proceed
 • Please tick the checkbox to proceed
Proceed Please direct me to website operated by Vantage Global Prime LLP, regulated by the FCA in the United Kingdom.

×

Xem Tái sinh thành một Nhà giao dịch

vi

View More
Language
SEARCH
 • TẤT CẢ
  GIAO DỊCH
  NỀN TẢNG
  Học Viện
  Phân Tích
  KHUYẾN MÃI
  VỀ CHÚNG TÔI
 • Search
Keywords
 • Forex
 • Vantage Rewards
 • Phí giao dịch
 • facebook
 • instagram
 • twitter
 • linkedin
 • youtube
 • telegram

Vantage Thông báo bảo vệ dữ liệu

Vantage Thông báo bảo vệ dữ liệu

Vantage Global Limited (còn được gọi là VGL VGL và giao dịch dưới tên là Vantage,), để tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu (DP DPL,) và Quy định bảo vệ dữ liệu (DPR DPR) của Vanuatu, cam kết bảo vệ và bảo vệ quyền riêng tư, bảo mật và bảo mật của tất cả các cá nhân thông tin cá nhân.

Điều này không chỉ bao gồm khách hàng của mình, mà tất cả nhân viên, nhà cung cấp và bất kỳ cá nhân nào khác mà họ có thể tiến hành kinh doanh. Trách nhiệm của tất cả nhân viên Vantage, việc tuân thủ các yêu cầu trong DPL và DPR. Dưới đây đặt ra tất cả thông tin chúng tôi được yêu cầu để có được, cách thông tin đó được xử lý và lưu trữ.

1. Vantage sẽ yêu cầu địa chỉ email của bạn sẽ được sử dụng để gửi tất cả các thông báo cần thiết được cung cấp trên trang web của chúng tôi để đảm bảo tuân thủ bất kỳ luật, hướng dẫn hoặc yêu cầu nào do chính quyền ban hành.

2. Không cung cấp dữ liệu đó cho Vantage có thể dẫn đến việc không thể mở tài khoản và được cung cấp dịch vụ thông báo cho bạn hoặc tuân thủ bất kỳ luật pháp hoặc hướng dẫn nào do chính quyền ban hành.

3. Thông tin cá nhân được thu thập và/hoặc tổ chức bao gồm thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi trong quá trình mở tài khoản như chi tiết cá nhân, thông tin liên hệ và hồ sơ giao tiếp của bạn, tức là các câu hỏi và câu trả lời của chúng tôi.

4. Thông tin cá nhân được thu thập bởi Vantage (cho dù do bạn hoặc bất kỳ người nào khác thay mặt bạn) có thể được sử dụng bởi Vantage để cung cấp dịch vụ thông báo cho bạn.

5. Tất cả dữ liệu cá nhân được thu thập bởi Vantage liên quan đến bạn sẽ được giữ bí mật, tuy nhiên, Vantage có thể cung cấp thông tin đó (cho dù do bạn hoặc bất kỳ người nào khác thay mặt bạn) cho các bên sau, bên ngoài Vanuatu , cho các mục đích được nêu trong DPL:

 • bất kỳ giám đốc, nhân viên, nhân viên của Vantage hoặc các chi nhánh của Vantage chỉ khi thực hiện các hoạt động kinh doanh tương ứng của họ;
 • bất kỳ cố vấn chuyên nghiệp, công ty bảo hiểm hoặc kiểm toán viên của Vantage hoặc các chi nhánh của họ;
 • bất kỳ bên thứ ba nào mà bạn có hoặc đề xuất có giao dịch;
 • bất kỳ người nào mà Vantage chuyển, chỉ định hoặc đề xuất chuyển hoặc chỉ định lợi ích và/hoặc nghĩa vụ của mình đối với tài khoản hoặc bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp cho bạn;
 • Bất kỳ người nào mà Vantage được yêu cầu theo luật, quy định, lệnh của tòa án hoặc yêu cầu từ bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc cơ quan quản lý nào để cung cấp dữ liệu đó.

6. Cookie là những thông tin nhỏ được lưu trữ trên máy tính của bạn và có thể truy cập bởi trang web của chúng tôi. Vantage có thể sử dụng cookie để ghi lại lượt truy cập vào trang web của chúng tôi để phân tích số lượng khách truy cập, mẫu sử dụng chung và mẫu sử dụng cá nhân của bạn và cải thiện trải nghiệm của bạn. Hơn nữa, Vantage có thể đặt và truy cập cookie trên máy tính của bạn để chúng tôi có thể nhận ra thiết bị của bạn và truy xuất thông tin về việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi, cho phép chúng tôi cung cấp các tính năng hữu ích hơn cho bạn, để điều chỉnh nội dung của chúng tôi Trang web phù hợp với sở thích của bạn và, nơi được phép, cung cấp cho bạn tài liệu quảng cáo hoặc tiếp thị trực tiếp dựa trên các mẫu sử dụng của bạn. Bạn có thể chọn không chấp nhận cookie tuy nhiên bạn có thể không sử dụng trang web của chúng tôi và các tính năng của nó đầy đủ. Nếu bạn chấp nhận cookie, bạn thừa nhận và đồng ý rằng thông tin của bạn đang được thu thập, lưu trữ, truy cập và sử dụng như đã nêu ở trên.

7. Vantage Có thể chuyển dữ liệu cá nhân của bạn bên ngoài Quần đảo Cayman cho bất kỳ mục đích nào được nêu trong đoạn 5 của thông báo này bao gồm xử lý dữ liệu và/hoặc lưu trữ.

8. Là máy khách của Vantage, bạn có quyền theo DPL thành:

 • Kiểm tra hoặc hỏi xem Vantage có giữ dữ liệu cá nhân về bạn hay không;
 • Yêu cầu truy cập vào bất kỳ dữ liệu cá nhân nào như vậy được tổ chức bởi Vantage trong một thời gian hợp lý, một cách hợp lý và dưới dạng có thể hiểu được;
 • yêu cầu điều chỉnh dữ liệu cá nhân của bạn không chính xác; Và
 • Xác định Vantage Các chính sách và thực tiễn của S liên quan đến dữ liệu và được thông báo về loại dữ liệu cá nhân do Vantage;

9. Không có gì trong thông báo này sẽ giới hạn quyền của khách hàng theo DPL.

CẬP NHẬT

Thông báo quyền riêng tư này đã được cập nhật vào tháng 3 năm 2020. Chúng tôi có quyền sửa đổi thông báo quyền riêng tư này theo thời gian để phản ánh các yêu cầu pháp lý thay đổi hoặc thực tiễn xử lý của chúng tôi. Bất kỳ thay đổi như vậy sẽ được đăng trên trang web này và sẽ có hiệu lực khi đăng.

Bạn chấp nhận các Điều khoản này

Bằng cách sử dụng trang web này, bạn biểu thị sự chấp nhận của bạn đối với chính sách và điều khoản dịch vụ này. Nếu bạn không đồng ý với chính sách này, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi đăng các thay đổi cho chính sách này sẽ được coi là bạn chấp nhận những thay đổi đó.